1 In het nieuws

Sport blessure met grote gevolgen

2005 zal weer een jaar worden met de nodige ongevallen en ellende en ook dit jaar zal de VvLS slachtoffers helpen bij hun terugkeer in de maatschappij. Ook zullen wij blijven lobbyen voor een beter wet– en regelgeving. Doch ondanks dat alles blijven er slachtoffers vallen. Niet alleen in het verkeer of op het werk, maar ook thuis of door fouten van medici. Ook bij het uitoefenen van sport en spel komen ongevallen voor. De nasleep hiervan is lang en moeizaam en als slachtoffer stuit je vaak op veel onbegrip en regels waar je het bestaan niet van wist, zoals blijkt uit een hieronder gepubliceerde brief die wij ontvingen.

Op 4 oktober 2001 was ik rustig aan het schaatsen op de buitenbaan van de kunstijsbaan van Dronten toen ik plotseling op de grond werd gesmeten. Nadat ik door een behulpzame toeschouwer naar de EHBO was gebracht, bleek ik naast diverse snij wonden en builen ook twee afgebroken voortanden te hebben, die moesten worden vervangen door kronen. Na een speurtocht van een maand kwam ik achter de naam van de veroorzaakster van de ellende. Het bleek een lid te zijn van de KNSB– ploeg, die in volle vaart door een misslag uit de binnenbocht gevlogen was en tijdens haar glijvlucht twee volwassen mannen op de buitenbaan tegen het ijs had gewerkt. De betrokken “dame” was, zonder zich ook maar iets om de gewonden te bekommeren, doorgegaan met de training. Nadat ik haar via haar WA– verzekeringsmaatschappij aansprakelijk had gesteld, liet deze maatschappij waar je normaliter “de vruchten van plukt” weten dat niet tot uitkering van de schade zou worden overgegaan. Reden: de betrokken rijdster had niet onverantwoord gehandeld en als schaatser op een ijsbaan liep ik nu eenmaal een bepaald risico, dat ik bewust had aanvaard. Bovendien had zij toestemming van de baandirectie, dus wat zeurde ik toch! Uiteraard ben ik het met deze zienswijze niet eens: als je tijdens de voor het publiek opgestelde uren als KNSB– ploeg op volle snelheid sprinttrainingen afwerkt, dan ben je volgens mij wel degelijk onverantwoord bezig. Ook de toestemming van de baandirectie om te schaatsen heft de verantwoordelijkheid voor het aanpassen van de snelheid aan andere baangebruikers niet op. Noch de KNSB, noch de Ombudsman Verzekeringen konden of wilden iets voor mij betekenen in mijn pogingen de schade te verhalen op de veroorzaakster. Ook in strafrechtelijke zin valt haar kennelijke niets te verwijten, want het bekende artikel over doorrijden na een ongeval zonder hulp te verlenen, is alleen van toepassing in het kader van de Wegenverkeerswet. Blijft over mijn hoop dat de betrokkenen (KNSB met in de eerste plaats de trainers, de ijsbaandirecties, de ijsbaangebruikers, de verzekeringsmaatschappijen en de wetgever) zich nog eens over deze materie buigen. Tot die tijd blijf ik zitten met een schade van bijna €1.200,.. een wel erg wrange vrucht en een volledig onbevredigd rechtsgevoel. En dat alles omdat ik ruim drie jaar geleden onbekommerd een kaartje voor de ijsbaan kocht om t genieten van de mooiste sport ter wereld! U bent in elk geval gewaarschuwd!


 

2 Wat doet de…

Wie zijn wij? Whiplashlotgenoten.

Whiplashlotgenoten

Whiplashlotgenoten is een vereniging die tot doel heeft de belangen van lotgenoten te behartigen. Als je te maken krijgt met een whiplash, vaak door een auto ongeluk, blijf je met veel vragen en problemen zitten. Bewust zeggen we dat je ermee blijft zitten, want naast het verzekeringstechnische verhaal, heb je ook qua klachten blijvend vragen en heel vaak te weinig antwoorden. Slachtoffers van een klap of ongeval hebben zich verenigd en een lotgenotencontact opgericht.

Via internet kunt u onze website bezoeken:

www.whiplash–informatie.net. Op deze site vind je algemene informatie over whiplash, bijvoorbeeld het ontstaan van een whiplashletsel, klachten en symptomen, alsook informatie over medicatie en onderzoek. Je vindt er een keur aan boekentips en recente informatie omtrent de nieuwe WAO– plannen van het kabinet, chronische ziekten en WVG. Momenteel zijn we erg actief middels drie e–maillijsten en bieden we de mogelijkheid tot chatten met andere lotgenoten via whippie–world.

Whiplashlotgenoten– info

Gebleken is de grote behoefte aan contact met ander whiplashpatiënten. Een e–maillijst voor alle informatie die je verder niet op onze site kunt vinden of informatie en tips die je met ons wilt delen. Op deze lijst wordt alleen over whiplash– zaken gemaild. Vooral de ervaringen van anderen en de vele tips hebben al enorm bijgedragen tot goede contacten onderling. Whiplashgerelateerde onderwerpen die worden besproken zijn o.a. schadeafhandeling, UWV, therapie, medicatie, slaaptips e.d.

Whiplashlotgenoten– partners

Een e–maillijst voor de partners van whiplashpatiënten. Vaak genoeg horen we van partners dat de patiënt totaal veranderd is en dat het niet meevalt er goed mee om te gaan. Voor partners is het ook extra moeilijk. Van de partner die met de kinderen kon stoeien, die onder problemen overal mee naar toe kon, die gemakkelijk kon lopen of zwemmen en die graag meeging naar feestjes is hij/zij veranderd in iemand die nauwelijks nog iets kan (of in ieder geval veel minder), die minder goed tegen drukte kan, meer hoofdpijn heeft, die niet meer kan stoeien met de kinderen en voor wie lopen, fietsen en feesten beperkt mogelijk blijkt te zijn. Dat is erg wennen en ook als partner moet je leren de handicap te accepteren. Goed is het met ander partners erover te schrijven.

Whiplashlotgenoten

Dan is er nog een e–maillijst waar je alles mag delen, dus ook dingen uit het dagelijks leven die niet direct whiplash gerelateerd zijn. We hebben nu inmiddels al één grote familie lotgenoten en we hebben elkaar ook al meerdere malen in real live ontmoet. Daarom kun je op de e–maillijst ook verhalen of vragen kwijt van problemen binnen het gezin of elders, maar kun je daar de leuke vakantiefoto’s delen of mooie gedichten schrijven. Dit alles geheel vrijblijvend. Via de website kun je hierover meer lezen en kun je je aanmelden voor de e–maillijsten.

Whippieworld

Via het chat forum whippieworld kun je als het ware rechtstreeks praten met andere lotgenoten. Één van de beheerders is altijd aanwezig en het gezellig, spontaan en direct praten met elkaar. Zeker de moeite waard er eens binnen te treden.

Ontmoetingsdag

Dit jaar organiseren wij samen met de VvLS een landelijke ontmoetingsdag. Op een locatie centraal gelegen in het land, op een prikkelarme locatie in de natuur, waarbij gastsprekers worden uitgenodigd en er voldoende ruimte is voor gesprekken met elkaar. Er is altijd gelegenheid je even terug te trekken om even op adem te komen of te slapen. De dag wordt afgesloten al dan niet naar wens door deelname aan het diner en er is gelegenheid om te overnachten. Op de ontmoetingsdag nodigen wij gastsprekers uit, soms een fysiotherapeut, een verzekeringsagent of een advocaat. Je wordt in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. Je kunt altijd een gemakkelijke stoel voor jezelf meenemen, als je daar beter in zit. Datum, locatie en aanmeldingsformulier krijgt u te zijner tijd toegestuurd. Wij hopen op een grote opkomst op deze eerste gezamenlijke ontmoetingsdag van de VvLS en whiplashlotgenoten.

Enkele reacties naar aanleiding van de laatste ontmoetingsdag:

“Ik heb het erg naar mijn zin gehad en vond het leuk iedereen in levenden lijve te zien. Perfect dat de sprekers niet te lang van stof probeerden te zijn. Interessante discussies, goede partijen aan tafel. Het eten en de verzorging was perfect. Voor mij was de dag lang genoeg zo, ik heb genoten”.

“wij willen iedereen bedanken die deze dag voor ons allen moegelijk hebben gemaakt. Jullie zijn kanjers, wat een bergen werk hebben jullie verzet. We hebben genoten, het was fantastisch en wat hebben we gelachen!”.

“Als ik eerlijk ben, zag ik erg tegen de dag op, maar jullie ontvangst wiel als een warme deken om me heen.”.

“deze ontmoeting voelde erg warm aan. Het respect naar elkaar, de lach en de traan, de humor en diepgaande gesprekken losten elkaar af, rekeninghoudend met mensen die even rust wilden.”.

“Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de fijne dag en zeker de ontvangst. Voor mij was de eerste keer dat ik zo’n dag heb meegemaakt, maar het was voor mij een hele fijne ervaring. Het aller–leukste vond ik om nu eens de mensen te zien die achter het beeldscherm zitten.”.

“zo’n speciale dag, zo gezellig, zo warm in alle opzichten. Ik heb genoten van de vele gesprekken, de adviezen in me opgenomen en geleerd van de informatie van de uitgenodigde deskundigen. Vooral ook de getoonde interesse naar elkaar.”.

Samenwerking VvLS

Het afgelopen jaar hebben wij gewerkt aan een samenwerking met VvLS. Het doel van deze samenwerking is een stevigere organisatie te kunnen worden/ zijn die uiteindelijk een flinke vuist richting politiek kan maken om zodoende de belangen van lotgenoten nog beter te kunnen behartigen. Ook door het samenvoegen van de kennis die beide organisaties in huis hebben ( denk aan de meest voorkomende problematiek, het doorverwijzen naar een arts of geven van informatie, helpen bij verzekeringstechnische vragen etc.) Zullen we meer naamsbekendheid krijgen en kunnen we onze lotgenoten contacten uitbreiden. Beide organisaties behouden hun eigen identiteit en zullen onafhankelijk van elkaar blijven werken. Maar door samenwerking gebruiken we elkaars netwerk en deskundigheid. Alles geheel in het belang van de patiënt/ cliënt. De VvLS zoekt indien gevraagd naar juiste behandelaars/– advocaten/ artsen en schadeanalisten. Men kan hier ook terecht voor trajectbegeleiding. www.Whiplash–informatie.net geeft toetreding tot de e–maillijsten en chatbox.


 

3 Vragen en antwoorden

Welke vragen worden er nu vaak gesteld?

De meest gestelde vragen en antwoorden over o.a. whiplash bij de VvLS en op de e–mail lijsten: Whiplashlotgenoten– info, whiplashlotgenoten– partners, whiplashlotgenoten en whippieworld.

Het is meteen duidelijk dat een whiplashtrauma, opgelopen door een auto– ongeval of een andere val of klap, je hele leven op zijn kop zet. Vaak genoeg vertellen lotgenoten via onze e–maillijsten dat hun omgeving hen zo veranderd vindt. En dat is inderdaad zo. Je bent soms veel sneller geïrriteerd, sneller moe, hebt veel pijn en kunt niet meer alles wat je voorheen deed. Via onze mailinglijsten stellen lotgenoten veel vragen en we proberen iedereen natuurlijk een antwoord te geven. Ook geven lotgenoten elkaar veel adviezen. Een keur van vragen hebben we mogen beantwoorden. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

V: Wat is een whiplash, wat zijn de klachten?

A: Whiplashletsel kan optreden als het hoofd en de nek ten opzichte van het lichaam een heel plotselinge bewegingsverandering ondergaat. De vaak onverachte zwiepbeweging gaat met veel snelheid en kracht gepaard. De klachten zijn erg divers en veelvuldig. Enkele voorbeelden: nekpijn, hoofdpijn, misselijkheid, wazig zien, slaapstoornis, concentratiestoornis, persoonlijkheidsverandering etc. Voor meer informatie bezoek onze website.

V: Mijn omgeving snapt me niet.

A: Dat kan kloppen, als je een whiplashletsel hebt opgelopen, zul je door de klachten en de veranderde leefwijze als anders in het leven gaan staan. Maar ook kan er een persoonlijkheidsverandering optreden. Je kunt sneller geïrriteerd zijn, je agressiever gedragen, overdag uitgeput zijn, overgevoelig worden, depressief gevoel hebben. De mensen in je omgeving zeggen vaak dat ze je niet meer herkennen.

V: Kan ik naast pijnstillers ook nog andere medicijnen gebruiken voor mijn klachten?

A: Ja, Men kan ook om spierverslappers/ benzodiapinen vragen. Ook worden vaak antidepressiva voorgeschreven. Let wel, de effectiviteit is niet onderzocht en er zijn uiteraard bijwerkingen. Lees dus altijd voor gebruik goed de bijsluiter.

V: Welke behandeling kan/ moet ik ondergaan ter vermindering van de klachten?

A: Bij ongecompliceerde nekklachten, waar whiplash onder valt, kan elektrotherapie met pulserende elektromagnetische velden en oefentherapie effectief zijn. Manuele therapie is effectief om op korte termijn de klachten te verminderen. Niet duidelijk is of het bij chronische klachten effectief is. Soms kan een slaapkussen of een nekkraag verlichting bieden. Ook warmwaterbaden en ontspanningsoefeningen kunnen baat hebben.

V: Fietsen wordt bemoeilijkt door mijn klachten. Hoe kan ik comfortabel fietsen?

A: Bredere banden zorgen voor een betere opvang van het trillen en deuren. Een gel– zadel vangt ook veel schokken op. Verander de hoogte van het stuur, zodat je niet steeds in dezelfde houding fietst.

V: Slapen gaat erg slecht. Is daar een goede tip voor?

A: Het gebruik van Melatonine, een natuurlijk hormoon. Melatonine helpt tegen slapeloosheid. Het recept hiervoor is verkrijgbaar via de huisarts. Gebruik een goed hoofdkussen. Bijvoorbeeld een DFC Tempur, gemaakt van Viso– elastische Polyurethaan traagfoam. Een kersenpitkussen verwarmd in de magnetron. De warmte werkt erg verlichtend. Een kussen gevuld met boekweitdopjes is aangenaam van temperatuur en vormt zich naar je lichaam, waardoor je een goede steun hebt. Ook een goed matras kan van belang.

V:Ik heb problemen met zitten in een stoel, welke stoel in het beste gebruiken en moet ik die zelf betalen?

A: Er zijn diverse stoelen. Je kunt bij de gemeente afdeling WVG (wet Voorzieningen Gehandicapten) informeren of de aanschaf van een speciale stoel geheel of gedeeltelijk wordt vergoed. Een EUROFLEX 442 trippelstoel is ideaal voor werken wachter de computer, het aanrecht of de tafel. Een Haider Boiswing Jive is een stoel die op maat wordt gemaakt. Een Hoganas is een stoel met in hoogte verstelbare armleuningen, een beweegbare zitting en een draaibaar hoofdkussen. De relaxstoel Lafuma heeft een dikke stoffen zitting, opgehangen in een ingewikkeld buizenwerk. Deze stoel kun je geheel achterover laten zakken.

V: Ik heb de veroorzaker van mijn ongeluk nooit meer gesproken. Dat vreet aan me.

A: veel slachtoffers hebben geen contact meer gehad met de veroorzaker. Toch hebben sommige mensen baat gehad bij het schrijven van een brief aan de veroorzaker, om zo duidelijk te maken wat hij/ zij allemaal heeft aangericht. Vaak is men als veroorzaker niet meer op de hoogte van wat het slachtoffer allemaal moet doorstaan en kan het voor het slachtoffer een opluchting zijn als hij het van zich afschrijft.

V: sinds mijn whiplashtrauma ben ik erg depressief geworden, kan niets meer hebben en zie het niet meer zitten.

A: Als je een whiplashtrauma hebt opgelopen, verandert je leven. Vooral je sociale contacten veranderen, omdat men je snel een aansteller vindt en men vindt dat je er maar aan moet wennen. Dat laatste is gedeeltelijk waar, maar het is meer een zaak van accepteren dat je wat mankeert en veel dingen niet meer kunt doen. Je zult je hele leven en de bijbehorende activiteiten moeten bijstellen. Als je je handicap leert accepteren, leer je om beter in het leven te staan en het een andere invulling te geven.

V: Hoe zit het met de WAO? De wetgeving verandert nogal en ik zit gedeeltelijk in de WAO.

A: De regering verandert nogal eens van beleid en vandaar dat je op onze website up to date op de hoogte wordt gehouden van de plannen van de regering en over de WAO. Voor iedere situatie is het anders, vandaar dat vragen stellen op de e–maillijsten erg belangrijk kan zijn.

Whiplash lotgenoten

Hierboven stonden enkele voorbeelden van vragen die gesteld kunnen worden. Mede daardoor is het erg fijn dat je gebruik kan maken van de kennis van anderen door je aan de melden bij de e–maillijsten. Door het delen van ervaringen helpen we elkaar en heb je niet het gevoel er alleen voor te staan. Het is een lotgenotencontact met volledige openheid. Je bent vrij om te schrijven wat je wilt zonder dat we daarin sturen. Bezoek onze website en meld je aan. Doe het vandaag nog, er zal een herkenbare wereld voor je open gaan.


 

4 Wetgeving

Wat heeft u aan een rechtsbijstandverzekering?

Verzekeraars willen ze graag aan u verkopen: rechtsbijstandverzekeringen. U heeft onder meer al een ziektekostenverzekering, een inboedelverzekering en een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, en als het aan verzekeraars ligt, komt daar ook nog rechtsbijstandsverzekering bij.

Er wordt veel reclame gemaakt voor rechtsbijstandverzekeringen en steeds meer mensen en bedrijen besluiten om zich tegen de kosten van rechtsbijstand te verzekeren. Inmiddels zijn er ongeveer 1,4 miljoen huishoudens met een gezinsrechtsbijstandsverzekering. Dit aantal neemt – onder andere door de toegenomen “claimcultuur”– nog steeds toe. Maar wat heeft u aan een rechtsbijstandverzekering? Is deze wel noodzakelijk? En kunt u er op rekenen dat u in geval van een juridisch probleem ook goed wordt geholpen? Hieronder volgen in vogelvlucht enkele voor– en nadelen van een rechtsbijstandverzekering. Daarna volgen tips om ervoor te zorgen dat een maximaal nut heeft van deze verzekering.

Voor en nadelen van een rechtsbijstandverzekering

Kort weergegeven is het voordeel van het rechtsbijstandverzekering dat u zich aanzienlijke juridische kosten kunt besparen als u te maken krijgt met een juridisch probleem. Niet alleen zijn de kosten van juridische dienstverlening verzekerd, maar tevens alle proceskosten. Deze bestaan onder meer uit deurwaarderskosten, griffierechten, kosten van getuigen en deskundigen en executiekosten. Zelfs indien u de procedure verliest, hoeft u niet bang te zijn dat u zelf kosten hoeft te maken.

Een nadeel is dat een verzekeraar niet voor elk geschil dekking zal bieden. Bij verzekeringen horen polisvoorwaarden die uitsluitingen op de dekking bevatten. En daar ontstaat vaak het eerste probleem. De verzekering blijkt juist voor uw probleem geen dekking te bieden. Een veelgehoorde klacht van een verzekerde luidt dan ook: “heb ik daar nou al die jaren premie voor betaald?”.

Een ander nadeel is dat u niet meer geholpen wordt wanneer de aan u toegewezen jurist van de verzekeraard (hierna te noemen verzekeringsjurist) in uw zaak onvoldoende kans van slagen ziet om een procedure te kunnen winnen. Deze afweging is echter zeer subjectief. Juristen werk is mensenwerk. Daar waar de ene jurist een zaak als kansloos inschat, zal een andere jurist misschien wel mogelijkheden zien.

Concluderend geldt dat als u geen rechtsbijstandsverzekering heeft, u bij een juridisch probleem tegenwoordige aanzienlijke advocaat– en proceskosten zult moeten betalen. Om als deze kosten te kunnen vermijden, raadt Legal Aid Watch (LAW) - zeker gelet op de relatief geringe premie ter hoogte van ongeveer een advocatenuurloon per jaar - eigenlijk een ieder aan een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Het is wel raadzaam bij de uitvoering van de rechtsbijstand de vinger aan de pols te houden en u niet meer een kluitje het iet in te laten sturen. Het voorbeeld hierna toont de wijze waarop uw zaak door de verzekeraar zou kunnen worden behandeld. Er is gekozen voor dit fictieve voorbeeld om u te kunnen behoeden voor een aantal valkuilen bij de behandeling van uw zaak. Een dergelijke opstapeling van problemen zult u in de praktijk niet snel tegenkomen.

Er ontstaat een juridisch probleem.

Het zal u maar gebeuren; u krijgt bijvoorbeeld een geschil met uw buren of zelfs een ongeval waarbij u letsel oploopt. Het is waarschijnlijk niet het eerste waar u aan denkt, maar goede juridische ondersteuning kan zeer belangrijk blijken. Ga bij een (beginnend) juridisch probleem altijd eerst na of u verzekerd bent tegen de kosten van rechtsbijstand. In de praktijk blijkt dat veel mensen eigenlijk niet eens weten dat zij een rechtsbijstand verzekering hebben afgesloten. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat in uw autoverzekering een rechtsbijstandsverzekering bij ongelukken en/ of reparaties of (ver) koop van uw auto is opgenomen. Verder blijken mensen regelmatig niet te weten dat in hun “pakket verzekeringen” ook een rechtsbijstandverzekering is inbegrepen.

Gelukkig blijkt u over een rechtsbijstandverzekering te beschikken.

Meld het geschil dan zo spoedig mogelijk bij uw rechtsbijstandverzekeraar. Probeer het geschil niet eerst zelf op te lossen. Bij een te late melding kan de verzekeraar in sommige gevallen dekking weigeren, bij een te vroege melding in principe niet. U belt met de verzekeraar. U krijgt een vriendelijke mevrouw aan de lijn, die u uitlegt dat uw geschil helaas niet blijkt te zijn gedekt.

Zorg dat u altijd van een verzekeraard een schriftelijke dekkingsbevestiging of afwijzing krijgt. Neem nooit genoegen met een telefonische afwijzing door de verzekeraar. Zodoende worden mogelijk uw rechten uit de verzekeringsovereenkomst geschonden.

U krijgt een brief van de verzekeraard, waarin beschreven staat waar u recht op hebt. Er zijn grofweg twee situaties mogelijk: 1) uw geschil wordt volledig in behandeling genomen, 2) uw verzoek om rechtsbijstand wordt afgewezen of u heeft volgens de verzekeraar slechts recht op een eenmalig juridisch advies. De bij 2) beschreven situaties houden in dat u geen aanspraak kunt maken op vergoeding van alle juridische kosten. Het is op deze plaats onmogelijk aan te geven of in uw geval de verzekeraar terecht of juist ten onrechte dit standpunt inneemt. Uit de praktijk blijkt dat het raadzaam is deze twee situaties zelf te controleren aan de hand van de polisvoorwaarden. Indien u elke onzekerheid wenst af te sluiten, doet u er verstandig aan de afwijzing te laten checken door een ter zake kundig jurist.

U heeft schriftelijk bezwaar gemaakt tegen de oorspronkelijke afwijzing. De rechtsbijstandsverzekering erkent dat zij iets over het hoofd heeft gezien en zij blijkt toch bereid om uw zaak verder in behandeling te nemen. Vervolgens blijkt tijdens de behandeling van de zaak dat de aan u toegewezen juriste liever de zaak met de wederpartij schikt dan een juridische procedure start. Het bedrag dat zij u voorstelt, vindt u echter veel te laag.

Wees op uw hoede: als u instemt met een schikking kunt u daar niet meer op terugkomen. Een schikking is pas mogelijk als u daar uw toestemming voor geeft. Juist omdat u verzekerd bent tegen de kosten van rechtsbijstand heeft u in principe een gunstige onderhandelingspositie. Ook indien u kiest voor een procedure in plaats van een schikking kunt u tijdens die procedure (als u beter weet wat uw kansen zijn) vaak alsnog met de wederpartij tot een schikking komen.

De verzekeringsjuriste probeert tevergeefs een betere schikking te treffen. U wilt graag dat zij een juridische procedure voor u start. Thans blijkt dat zij eigenlijk vindt dat de zaak daarvoor te zwak is. Er is volgens haar op sommige punten onvoldoende juridisch bewijs.

U hoeft hier niet mee in te stemmen. U heeft namelijk recht op een beroep op de zogenaamde “geschillenregeling”. Deze verschilt per verzekeraar en komt erop neer dat u het recht heeft om een “second opinion” te laten uitvoeren door een door u zelf aan te wijzen onafhankelijke deskundige (vaak een advocaat) In dien deze deskundige van mening van de verzekeringsjuriste deelt, zal de rechtsbijstand worden gestaakt. U behoudt echter recht op terugbetaling van juridische kosten als blijkt dat u nadien toch door de rechter in het gelijk wordt gesteld. Indien de deskundige het oneens is met de verzekeraar, zal de rechtsbijstand aan u worden voortgezet. Het is dus zeer belangrijk dat u voor de juiste deskundige kiest.

De deskundige vindt dat er wel voldoende bewijs is. De verzekeraar stem erin toe dat de rechtsbijstand op haar kosten mag worden voortgezet door een advocaat van uw eigen keuze.

Schakel nooit zelf een advocaat in zonder toestemming van de verzekeraar. De verzekeraar kan u dan verdere dekking ontzeggen, hetgeen inhoudt dat voortaan niet alleen de advocaatkosten maar ook alle andere proceskosten door u zelf moet worden betaald.

Nadat de advocaat een procedure is gestart, blijkt uw wederpartij eindelijk bereid u een serieus schikkingsvoorstel te doen. Ditmaal is het bedrag volgens u wel hoog genoeg en u aanvaardt het voorstel.

Indien de verzekeraar in het verleden een zaak met uw medeweten heeft gesloten, maar u daar achteraf toch spijt van heeft, kan de verzekeraard mogelijk worden verplicht uw zaak te heropenen.

Het voorgaande beschrijft enkele wezenlijke aspecten van de rechtsbijstandsverzekering. Er kunnen echter velerlei anderen problemen ontstaan bij de uitvoering van de rechtsbijstand. Als u tegen zo’n probleem aanloopt, is het belangrijk dat u tijd en uitleg vraagt. Lees ook zelf de polisvoorwaarden er eens op na en laat u bij twijfel adviseren door een ter zake kundig jurist. Polisvoorwaarden blijken immers regelmatig voor meerdere uitleg vatbaar.

Mr Dirk W.F. van den Maagdenberg

Voor meer informatie: www.rechtsbijstandklachten.nl


 

5 In de praktijk

Causaal verband

Gedachtespinsels over als, a/sen, ge–alst en afge–alst. Als B het gevolg is van A dan is er een causaal verband. Simpel: als je in de regen loopt (A) dan word je nat (B). Nu iets lastiger: ‘80% van de mensen die griep krijgen, hebben voor het huwelijk seksueel contact gehad’. Mijn geschiedenisleraar op de middelbare school twijfelde niet aan het volgende causale verband . Het uiteenvallen van het Romeinse Rijk in een Westers en een Oosters deel heeft te maken met Antonius en Cleopatra, een Egyptische prinses, een vermaarde schoonheid. Antonius werd verliefd op haar vanwege haar schoonheid en daar begon de ellen­ de van de afscheiding mee. Als haar neus een centimeter langer was geweest, dan was ze minder mooi, geen verliefde Antonius enz. en dus kan gezegd worden dat het Romeinse Rijk niet uiteen was gevallen als de neus van Cleopatra een centimeter langer was geweest. Ging er op die leeftijd in als koek. Ouder wordend zie je als causaal verband: man (A) stommeling (B) in dat soort zaken. Ik wil maar zeggen: het ene causale verband is het andere niet en is er wel causaal verband?

Voer voor juristen.

Zij spreken over een conditio sine qua non (csqn). Als dit niet was gebeurd, dan zou dat ook niet zijn gebeurd. Het begint echter met de vraag of er wel sprake is van een causaal verband in juridische zin. Let vooral op dat als. Een theoloog beantwoordt vragen die niemand stelt. In die luxe positie verkeren maar weinigen. De jurist, de rechter en de schaderegelaar in elk geval niet. Er wordt heel wat afgetobd.

Stel, een beenbreuk is het gevolg van iemands’ schuld, de schuldige veroorzaker. Bij de noodzakelijke operatie wordt een fout gemaakt of er ontstaat een ziekenhuisinfectie. Is er dan een causaal verband dat voor rekening komt van de schuldige veroorzaker? Die vraag is meerdere malen gesteld en moest dus beantwoord worden. De schuldige veroorzaker heeft geen enkel probleem. Niks mee te maken. Zoek het maar uit met de dokter of het ziekenhuis, maar zo simpel is het niet.

Lang geleden werd de volgende kwestie aan de rechter voor­ gelegd. Als gevolg van een ongeval waaraan een vrouw part noch deel had, moest zij met krukken lopen. Zij zette een kruk op een kleedje. Zij gleed weg, kwam ten val, brak iets, met alle gevolgen van dien. De rechter vond dat dit voor rekening en risico van de schuldige veroorzaker bleef. Dit is bevredigend. Als ongevalgevolg moest zij zich voortbewegen met behulp van krukken. Een mens is er niet voor gemaakt met kruk­ ken te lopen. Op den duur word je daar wellicht handig in, maar het duurt even. Tot je volleerd bent, is er sprake van een risicovolle manier van voortbewegen. Bij wie hoort dat risico thuis? Bij de schuldige veroorzaker of bij het slachtoffer? De rechter wees de vordering toe en nam een causaal verband aan. De advocaat van de verzekeraar stelde: als zij haar kruk niet op het kleedje had gezet, was zij niet uitgegleden. De rechter stelde: ‘als zij geen kruk had, viel er niet op een kleedje te zetten. En zo ziet u maar dat het antwoord op een vraag die met als begint niet eenduidig valt te beantwoorden.

De Rechtbank in Den Haag moest op 5 november 2003 oordelen over de volgende situatie. Wederom een vrouw en wederom twee krukken als uitvloeisel van een gebroken heup. De vrouw zat in een stoel. Er werd aan de voordeur gebeld. Zij stond op om open te doen. Hierbij viel zij met als gevolg een gebroken been en een verbrijzelde knieschijf en wederom met alle gevolgen van dien. De rechter nam een causaal verband aan. De advocaat van degene die moest betalen, wees erop dat deze vrouw na de operatie werd gerevalideerd. Mevrouw kreeg bij wijze van spreken les in lopen met krukken. Tussen de ongelukkige val en de operatie verliepen negen weken, dus inmiddels volleerd genoeg. De rechter toonde zich niet onder de indruk en nam causaal verband aan. Zoiets leent zich makkelijk voor speculaties. Iemand wordt rolstoelafhankelijk door schuld van derden. Dertig jaar na het ongeval vergeet hij de rem van de rolstoel aan te zetten en rijdt daardoor het water in. Dan nog steeds voor rekening en risico van de schuldige veroorzaker? Niets is zo moeilijk als het voorspellen, zeker als het om de toekomst gaat.

‘Als’, ‘alsen’. Er wordt heel wat ‘afge–alst’ in ons land.

Uit bovenstaande voorbeelden mag afgeleid worden dat de rechter mild is (in elk geval was hij dat in deze zaken) bij onzorgvuldigheden of noem het gewoon maar stommiteiten van het slachtoffer.

Welk antwoord er wordt gegeven op de vraag of er een causaal verband is in juridische zin hangt sterk af van de positie die degene die dat antwoord moet geven, inneemt. De door een verzekeraar ingehuurde dure advocaat wil zich waarmaken. Maar, en daar moeten we gewoon glashelder over zijn, de door een slachtoffer ingehuurde advocaat wil dat ook. Zij spelen een rol.

Niemand kan twee heren dienen en daarom is het een goede zaak dat er meer en meer een scheiding komt tussen advocaten en schaderegelaars die voor de belangen of van de verzekeraar of het slachtoffer opkomen.

Heb zelf eens een geval meegemaakt waarin iemand binnen twee minuten van rol wisselde. Het ging om de vader van een jongen die aan de rand van het zwembad een duw had gekregen van een tot dan toe onbekende. Ongelukkigerwijs viel hij met de voeten op de nek van een langs zwemmend meisje. Zij kon in een keer niks meer. Het is aan de toevallige oplettendheid van een omstander te danken dat zij tijdig van de bodem van het bad kon worden opgevist en niet ver­ dronk. Mijn opdracht was het geval te onderzoeken. Op dat moment lag het meisje nog met forse en mogelijk blijvende verlammingsverschijnselen in een ziekenhuis. Ik begon de zoon vragen te stellen. Na een paar vragen onderbrak pa mij. Heeft er toch allemaal niks mee te maken. ‘Mijn zoon is boven op haar terechtgekomen, hij heeft de schuld en jullie moeten betalen’. No problem in zijn visie. Leek Archie Bunker wel. Dit geval speelde zich af in de tijd dat de standaard verzekerde som op aansprakelijkheidspolissen f 100.000,– was. Meisje, 15 jaar, levenslang verlamd dus alle ingrediënten voor een veel grotere schade dan die f 100.000,– waren aanwezig. Hield dus ‘Archie ’ voor dat het op tafel leggen van een ton niet zo moeilijk was maar als de schade enige tonnen is, wie betaalt dan het verschil? Zoonlief moet ik aannemen. En toen gebeurde het. Vraag aan de zoon: ‘Heb jij iets met je voeten gevoeld toen je in het water viel?’ Komt toch voor dat iemand zomaar een verlamming krijgt’. ‘Hij kan er toch niks aan doen als hij onverwacht een duw krijgt? ’ Ik bespaar u de rest behalve dan dat het ging om een voorval in een dorpje. Het voorval was het gesprek van de dag geweest. De zoon en het meisje waren met naam en toenaam bekend. Pa had in dat dorp een bloemenzaak. Hij had belang bij een geruisloze regeling door de verzekeraar. Toen het echter tot hem doordrong dat er een kans bestond dat zoonlief de regeling mee zou moeten financieren, veranderde hij als een blad aan een boom van mening. Gelukkig herstelde het meisje volledig.

Terug naar ‘als’ en ‘alsen’. Als het gaat om toekomstschade wordt er heel wat ‘ge–alst’ vooral als iemand niet helemaal puntgaaf bij een ongeval betrokken raakte. Iemand met een niet puntgave knie (‘oud zeer’ heet dat in het jargon) moet als ongevalgevolg verder met een kunstheup met alle beperkingen van dien. Deed al het schilderwerk in huis zelf, onder­ hield de tuin enz. ‘Zelfwerkzaamheid ’ in het jargon. En dan komt het. Ook zonder ongeval zou u en dan gaat het over de oude knie en niet over de nieuwe heup. Ook zonder ongeval, lees ‘als het ongeval niet was gebeurd’ en dus weer dat ‘alsen’. Gelukkig liggen er meerdere echt stevige uitspraken van de rechter. De kern hiervan is het volgende. Een kunstheup (nieuw) als ongevalgevolg met in het kielzog hiervan een toekomstig scenario is gegeven. Dit valt niet te ontkennen. Een scenario uitgaande van de knie (oud) valt ook niet te ontkennen maar hoe en wat? De rechter legt de bewijslast bij de verzekeraar. ‘En zo is het maar net’ zou ik opgelucht kunnen besluiten maar de praktijk is helaas anders. Er wordt nog volop ‘ge–alst’.

Kees Koonings


 

6 Boekbespreking

Het verhaal van letselschade wegwijs in de juridische jungle

mr. Raoul van Dort

Als gevolg van letselschade komen mensen in een traject terecht waar ze in de regel geen ervaring mee hebben en volstrekt onwetend in zijn. In eerste instantie richt alle aan­ dacht zich op het herstel en de daarmee gemoeide (medische) behandelingen. Op enig moment, en voor de een komt dat moment eerder dan voor de ander, ontstaat bij het slachtoffer het besef dat hij, zeker wanneer sprake is van blijvend letsel, schade lijdt en in de toekomst wellicht zal blijven lijden. Beseft het slachtoffer dat (nog) niet zelf, dan zullen als gevolg van de bewustwording van de afgelopen jaren, zijn gezin of familieleden hem daar op wijzen of verneemt hij daaromtrent van andere personen in zijn directe omgeving. Nog steeds weet het slachtoffer dan niet in welk traject hij terecht zal komen, hoe lang dat zal duren en wat het hem uiteindelijk zal brengen. Veel slachtoffers wenden zich tot een belangenbehartiger, al dan niet een advocaat, met de verwachting dat die (snel) licht in de duisternis zal bren­gen en antwoord weet op alle bij het slachtoffer levende vragen.

De bewustwording onder slachtoffers en hun naasten met betrekking tot de rechten en plichten bij letselschade heeft niet alleen de behoefte aan adequate rechtshulp doen toenemen. Slachtoffers, maar zeker ook hun naasten voor wie de ontstane situatie vaak net zo onzeker is geworden, willen zich bovendien zelf in de materie verdiepen, om zodoende meer te begrijpen van het letselschadeproces en beter voorbereid te zijn op hetgeen (mogelijk) gaat komen. In die gevallen waarin de communicatie met de eigen belangenbehartiger onvoldoende is en het slachtoffer met onbeantwoorde vragen blijft zitten, is die behoefte des te groter 1. Het slachtoffer wil juist in die situatie niet uitsluitend van zijn belangenbehartiger afhankelijk zijn om antwoord te krijgen op zijn vragen. In de informatiebehoefte van het slachtoffer werd tot op heden slechts beperkt voorzien. Er zijn folders met beperkte en vaak commercieel getinte informatie over letselschade, waarin vooral de kwaliteiten van het bedrijf op wiens initiatief de folder is gemaakt, worden geroemd. Ook het internet biedt weliswaar veel informatie over letselschade, doch die is erg ‘versnipperd’, daardoor niet eenvoudig te vinden en meer dan eens ook commercieel gekleurd.

Met het boek ‘Het verhaal van letselschade; wegwijs in de juridisch e jungle’ tracht de auteur in deze leemte te voorzien. Op een makkelijk toegankelijke wijze worden de meest belangrijke onderwerpen uit de letselschadepraktijk beschreven. In de eerste hoofdstukken wordt onder andere ingegaan op de vraag wat onder ‘letselschade’ dient te worden verstaan, hoe het aansprakelijkheidsvraagstuk wordt beoordeeld, en wat ‘causaliteit’ is. Inzicht in de functie van de verschillende partijen die bij letselschade betrokken kunnen zijn, wordt gegeven in het hoofdstuk ‘de spelers in het letselschadeveld’. Met allerlei praktische voorbeelden en tips wordt uiteengezet hoe schade wordt berekend, waarop moet worden gelet bij honorariumafspraken zoals ‘no cure no pay’, en worden onder meer relevante onderwerpen uit de sociale wetgeving besproken. Aan een aantal specifieke onderwerpen wordt apart aandacht geschonken zoals letselschade bij een kind of overlijdensschade. En ook wellicht minder voor de hand liggende onderwerpen zoals mentorschap en curatele of mediation komen aan de orde.

Vanuit zijn ervaringen als belangenbehartiger van slachtoffers, heeft de auteur niet nagelaten over sommige specifieke onderwerpen, zoals het omgaan met medische informatie, zijn persoonlijke mening weer te geven. In het algemeen is het boek echter objectief beschrijvend van aard en daardoor niet alleen bestemd voor slachtoffers van letselschade of hun naasten, maar ook voor andere geïnteresseerden die zich willen verdiepen in de specifieke materie van de letselschade, zonder zich door allerlei moeilijke juridische teksten te hoeven wurmen.

De auteur, Raoul van Dort, kwam via een nogal ongebruikelijke route in de letselschadepraktijk terecht. Zijn jongens­ droom was om, net als zijn vader, het leger in te gaan. Om toegelaten te kunnen warden tot de officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda, deed hij na de Havo nog het VWO. Na een intensieve keuring en allerlei testen werd hij toegelaten. Een droom werd werkelijkheid. Alleen dat duurde niet lang. De ontgroening liep danig uit de hand. Met knieletsel als gevolg. Aanvankelijk leek het mee te vallen, maar na enige tijd bleek de blessure dermate ernstig dat de opleiding aan de KMA moest worden gestaakt. Vele operaties verder moest de knie uiteindelijk worden vastgezet. Op dat moment de enige mogelijkheid om verder te kunnen, hoe definitief en ingrijpend ook. In de tussentijd was Van Dort niet bij de pakken neer gaan zitten en was hij gestart met de rechtenstudie aan de universiteit van Maastricht. Gaandeweg die opleiding groeide het besef van het onrecht dat hem was overkomen en waar hij niet om had gevraagd. Op zoek naar de mogelijkheden om genoeg­ doening te krijgen, stelde hij het Ministerie van Defensie aansprakelijk. Na een lange procedure werd hij in het gelijk gesteld en werd zijn schade vergoed. Gedurende die procedure en onderhandelingen met het Ministerie is de interesse voor de letsel– schadepraktijk gewekt. Na afronding van zijn studies en enkele jaren bij een fiscaal adviesbureau te hebben gewerkt, maakt hij begin jaren negentig de overstap naar de letselschadepraktijk. Aanvankelijk als schaderegel aar, maar later als directeur en vennoot is hij jarenlang verbonden aan Bureau Pals, later de Pals Groep geheten. Zijn liefde voor het vak, de wens om kart bij de cliënten te staan en voldoende ruimte te hebben om dossierinhoudelijk bezig te kunnen zijn, brengen hem in 2003 er toe een eigen letselschadepraktijk te starten in Maastricht. Het is diezelfde verbondenheid met zijn cliënten, de slachtoffers van letselschade, die hem brachten tot het schrijven van ‘Het verhaal van letselschade’.

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel of kan worden besteld via uitgeverij Pica in Huizen en kost € 14,50. Zie ook: www.hetverhaalvanletselschade.nl

1 Dat het niet a/tijd best gesteld is met de communicatie tussen het slachtoffer en zijn belangenbehartiger, bleek uit het Rapport Letselschaderegeling; onder­ handelen met het mes op tafel/; een zoektocht naar de redelijkheid, van Stichting de Ombudsman, november 2003


 

7 WAO nieuws

Uw arbeidsongeschiktheid opnieuw beoordeeld: wat kunt u verwachten?

De regels voor de beoordeling van arbeidsongeschiktheid zijn per 1 oktober 2004 veranderd. De meeste mensen die nu een WAO–, Wajong– of WAZ– uitkering ontvangen, krijgen de komende tweeënhalf jaar te maken met een herbeoordeling volgens deze nieuwe regels. Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) voert de herbeoordelingen uit en zal u hierover bericht sturen. Er is een kans dat u uw uit­ kering (gedeeltelijk) verliest. Tegelijkertijd worden de vaste tijdstippen voor herbeoordelingen afgeschaft.

Bij de Helpdesk van het Breed Platform Verzekerden en Werk komen steeds meer vragen binnen over de veranderingen. Voor veel arbeidsongeschikten is niet duidelijk of de nieuwe regels voor hen gelden, wat er nu precies verandert, en wat zij kunnen verwachten. Daarom wordt in dit artikel de belangrijkste informatie over de herbeoordelingen op een rijtje gezet.

Voor wie gelden de nieuwe regels?

De nieuwe regels gelden voor iedereen die voor het eerst een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt. Ook gelden de nieuwe regels voor mensen die al een WAO, Wajong of WAZ–uitkering ontvangen, behalve voor: mensen geboren op of voor 1 juli 1954; mensen waarvoor bij eerdere wijzigingen in de regels voor de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling uitzonderingen zijn gemaakt. Als u bij een van beide groepen hoort, verandert de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling voor u niet.

Wanneer vinden de herbeoordelingen plaats?

De herbeoordelingen nemen tweeënhalf jaar in beslag en vinden plaats op basis van leeftijd: mensen geboren op of na 1 juli 1956 worden beoordeeld tussen 1 oktober 2004 en 31 maart 2006; mensen geboren tussen 1 juli 1954 en 1 juli 1956, worden beoordeeld tussen 1 januari 2006 en 31 maart 2007. Ook binnen deze perioden roept het UWV de jongste arbeidsongeschikten in principe het eerst op. Zolang u niet bent herbeoordeeld en zolang uw situatie gelijk blijft, verandert er niets aan uw uitkering.

Afschaffing vaste herbeoordelingmomenten

Vanaf 1 oktober 2004 beoordeelt het UWV uw arbeidsongeschiktheid niet meer elke vijf jaar. De uitkering die u wordt toegekend, krijgt u in principe voor onbepaalde tijd. Dit wil niet zeggen dat u helemaal niet meer herbeoordeeld wordt. Een herbeoordeling kan namelijk nog wel plaatsvinden als de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige dit nodig vindt. Of als u er zelf om vraagt, bijvoorbeeld omdat uw gezondheidssituatie is veranderd. Als u op basis van uw leeftijd of oude rechten geen herbeoordeling krijgt, dan wordt u vanaf 1 oktober 2004 ook niet meer herbeoordeeld, tenzij daar een concrete aanleiding voor is.

Wat verandert er in de beoordeling door de verzekeringsarts?

Net zoals voorheen bekijkt de verzekeringsarts van het UWV uw gezondheidsklachten in relatie tot uw mogelijkheden om te werken. Als de verzekeringsarts heeft vastgesteld dat u beperkingen heeft, maar dat er wel mogelijkheden zijn om te werken, wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de arbeidsdeskundige. Als de arts vindt dat u helemaal niet meer kan werken, vindt dit gesprek niet plaats. Tot nu toe werd u dan meteen volledig arbeidsongeschikt verklaard. Volgens de nieuwe regels wordt er overlegd of er een tweede verzekeringsarts naar uw situatie zal kijken. Daarnaast verklaart het UWV u volgens de nieuwe regels alleen volledig arbeidsongeschikt op psychische gronden als er sprake is van een ernstige psychische stoornis, waardoor u niet meer goed voor uzelf kunt zorgen en ook niet in staat bent persoonlijke, familie– en werkrelaties te onderhouden. Stelt de verzekeringsarts bij u geen ernstige psychische stoor­ nis vast, dan geeft de verzekeringsarts aan wat uw beperkingen zijn en krijgt u een gesprek met de arbeidsdeskundige van het UWV.

Wat verandert er in de beoordeling van de arbeidsdeskundige?

De arbeidsdeskundige kijkt welke functies u theoretisch gezien met uw beperkingen nog zou kunnen vervullen en wat u daarmee kunt verdienen. Hij selecteert daarvoor drie functies uit een computersysteem. Bij het zoeken van functies is een aantal zaken gewijzigd, namelijk: de arbeidsdeskundige moet drie functies vinden met elk drie arbeidsplaatsen. Voorheen waren dat drie functies met samen tenminste 30 arbeidsplaatsen en tenminste zeven arbeidsplaatsen per functie. Er wordt geen rekening meer gehouden met ontbrekende vaardigheden zoals geen Nederlands spreken en verstaan of niet met een computer kunnen omgaan. De arbeidsdeskundige mag functies selecteren waarvoor u zich met relatief weinig moeite en binnen zes maanden kan kwalificeren, bijvoor­ beeld met een taal– of computercursus. Als u in deeltijd werkte, mag de arbeidsdeskundige ook voltijdse functies selecteren, tenzij de verzekeringsarts u op medische gronden een urenbeperking heeft gegeven. Het arbeidspatroon (zoals ploegendienst) speelt geen rol meer bij het selecteren van functies. Nachtarbeid (arbeid tussen 00.00 en 06.00 uur) geldt niet als geschikt werk, tenzij u dat al deed.

De arbeidsdeskundige zal met deze nieuwe regels meer geschikte functies kunnen vinden dan voorheen. Hoe hoger het loon van de functies die het arbeidskundig onderzoek oplevert, hoe lager uw arbeidsongeschiktheidspercentage. De functies die de arbeidsdeskundige heeft geselecteerd, spelen alleen een rol bij het bepalen van uw arbeidsongeschiktheid. U hoeft niet op deze functies te solliciteren. Misschien zijn er niet eens vacatures voor de genoemde functies.

Wat gebeurt er na de herbeoordeling?

Het is mogelijk dat u uw uitkering door de herbeoordeling met de strengere regels (gedeeltelijk) verliest. Als het UWV beslist dat uw uitkering wordt verlaagd of stopgezet, dan gaat deze beslissing pas in twee maanden nadat u de beslissing heeft ontvangen.

Bent u (meer) arbeidsgeschikt bevonden, dan is het UWV van mening dat u met arbeid een inkomen kunt verdienen. U moet dan betaald werk zoeken. Wanneer u hulp nodig heeft bij het aan de slag gaan, kan het UWV een re–integratiebedrijf voor u inschakelen. Als het u (nog) niet lukt om werk te vinden, kunt u een WW–uitkering aanvragen bij het Centrum voor Werk en lnkomen (CWI). Wanneer u daarvoor niet in aanmerking komt, hebt u mogelijk recht op een bijstandsuitkering.

Neeltje Huvenaars

Breed Platform Verzekerden en Werk oktober 2004

Hebt u nog vragen? Bel dan met de Helpdesk van het Breed Platform Verzekerden en Werk, telefoon 020 – 4800 300.Bereikbaar op werkdagen van 12.00 – 20.00 uur. Of kijk op www.bpv.nl

Meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling kunt u ook lezen in de brochure ‘Beoordeling Arbeidsongeschiktheid’ van de Landelijke Vereniging Arbeidsongeschikten en het Breed Platform Verzekerden en Werk. Deze brochure is vanaf half oktober verkrijgbaar en online beschikbaar.


 

8 Column

Zekerheid

Ooit heb ik eens een buurman gehad, die als opperste wijsheid verkondigde: “geboren warden is levensgevaarlijk, je gaat er allemaal aan dood!” De man had en heeft in zoverre gelijk, dat een van de weinige zekerheden in het leven is dat we allemaal zullen sterven. En zekerheden, daar zijn we eigenlijk allemaal naar op zoek. De zekerheid van een dak boven je hoofd, van je dagelijkse eten, van de liefde in je relatie en niet te vergeten van je inkomen. Hoewel we met z’n allen veel kritiek hebben op onze samenleving, warden ons hier in Nederland toch veel van die zekerheden gegarandeerd. Zo zijn we bijna allemaal zeker van een inkomen. Wie ziek is of anderszins arbeidsongeschikt, krijgt een uitkering op basis van de ziekte­ wet of de WAO. Wie volstrekt geen ander inkomen heeft, kan een beroep doen op de Bijstand. Wie te oud is geworden om aan het arbeidsproces deel te nemen, krijgt pensioen en/of AOW. Zelfs Mohamed B., de moordenaar van Theo van Gogh, schijnt nog gedurende enige tijd een uitkering gehad te hebben. Onze maatschappij biedt zeer velen enige vorm van zekerheid. Toch moet je het grootste deel van je zekerheden zelf opbouwen. Je opleiding en studie bieden enige zekerheid met betrekking tot een goede baan, dus een goed inkomen. Het afsluiten van de juiste verzekeringen en/of hypotheken bieden enige zekerheid ten aanzien van onverwachte gebeurtenissen en financiële tegenslag. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Niet zelden hebben we voor het verkrijgen van de gewenste zekerheid hulp en advies nodig. Van deskundige adviseurs. Als we daar eens goed over nadenken, komen we tot de conclusie dat er daar heel wat van zijn: van pastoors tot verzekeringsagenten en accountants. En dan heb ik het nog niet eens over vrienden, ouders, familieleden e.d. Op de schouders van mensen die zich bezighouden met het helpen met raad en daad van anderen, rust een grote verantwoordelijkheid. Want iemand die zijn/haar zo zeer gewenste zekerheid denkt te vinden op basis van het advies van een ander, zal het die ander hoogst kwalijk nemen als die zekerheid helemaal zo zeker niet blijkt te zijn. Daarom kun je je zekerheden maar het beste in jezelf zoeken en vinden, door zorgvuldige afweging en redenering. En natuurlijk met inachtneming van de adviezen van anderen, want eigenwijs zijn is bijna altijd onverstandig! U zult dan constateren dat die zelf verworven zekerheid veel groter is dan de zekerheid, die anderen je kunnen geven. En bovendien veel meer voldoening schenkt!

Han Janson

Bewaarnummer 15 − Januari 2005