Stuur een support verzoek om zo snel mogelijk contact te krijgen met een medewerker.

Vul uw naam en e-mailadres in en verstuur direct.
Naam:
E-mail:
Nu zenden
Telefoon : 085-0161780
Coördinator : Saskia Hazelhorst
E-mail : info@vvls.nl
Postadres : Postbus 157, 1000 AD Amsterdam
Antwoord# : Antwoordnummer 9407, 1000 VP Amsterdam
Bank : Rekeningnummer NL 79 RABO 0356 0671 06


 

 

 

Wat moet u doen ...
... als u een ongeval is overkomen?

De VvLS vertelt het u precies.

Schrijf of bel voor informatie ...
... dan helpen wij u op weg

 

 

Lees meer

 

 

 

Een letselschade zaak

 

Een letselschade zaak bestaat uit twee hoofdfases. In de eerste fase moet de schadeveroorzaker ertoe worden bewogen om te erkennen dat hij de schade van het slachtoffer moet vergoeden.

Deze fase heet daarom de 'erkenningfase'. Vaak is het zo dat schadeveroorzakers of hun verzekeraars het erkennen van de aansprakelijkheid lang uitstellen.

 

Zij weten dat veel slachtoffers, ook als die gelijk hebben, in deze fase al afhaken als het ze maar flink moeilijk wordt gemaakt.

<>Hoe groter de schade, hoe langer er vaak met het erkennen van de schade wordt gedraald. Niettemin, gelukkig wordt de aansprakelijkheid bij de meeste zaken al kort na het ongeval door de schadeveroorzaker of zijn verzekeraar erkend.
 Verder

 

 

 

Als de aansprakelijkheid voor het ongeval door de schadeveroorzaker is erkend komt de letselschadezaak in de tweede fase: de fase van de bepaling van de schadeomvang.

 

In negen van de tien letselschadezaken wordt de omvang van de geleden schade uiteindelijk vastgesteld door een zekere vorm van samenwerking tussen de belangenbehartiger van het slachtoffer aan de ene kant en de verzekeraar van de schadeveroorzaker aan de andere zijde.

 

In minder dan tien procent van de zaken resulteert dat overleg echter niet in een aanbod voor een schadevergoeding door de verzekeraar, dat voor het slachtoffer aanvaardbaar is. In dat geval gaat het slachtoffer soms uiteindelijk toch nog naar de rechter.

 

Verder

 

 

 

Als letselschade slachtoffer is het bijna onvermijdelijk om op zeker moment een belangenbehartiger (een letselschade advocaat of letselschade regelaar die u vertegenwoordigt in de onderhandelingen met uw tegenpartij) in te schakelen.

 

Uw tegenpartij, vaak een grote aansprakelijkheidsverzekeraar, is zo machtig dat u er als leek vaak niet of nauwelijks tegen opgewassen bent.

 

De zaak zelf behartigen, zonder een deskundige die voor

uw belangen opkomt en denkt vanuit uw positie, is dan

praktisch onmogelijk. Ook bij het selecteren van de juiste belangenbehartiger helpt de VvLS letselschade slachtoffers

op weg.

 

 

Terug