Voor direct contact kunt u nu online met een medewerker chatten.

Vul uw naam en e-mailadres in en chat direct.
Naam:
E-mail:
Nu chatten
Het professionele netwerk van de VvLS

 

Veel belangenbehartigers – waaronder schade-experts, advoca-ten en artsen – zijn onvoldoende tegen de verzekeraars opge-wassen. Slachtoffers kunnen er echter moeilijk zelf achter komen of zij bij een belangenbehartiger in goede handen zijn. En als zij er achter komen, is het vaak te laat.

 

De VvLS onderhoudt daarom contacten met zorgvuldig geselecteerde medische adviseurs, advocaten en bureaus voor schadeberekening. De VvLS eist van deze hulpverleners dat zij op hun beurt volstrekt onafhankelijk zijn. Slechts de beste advocaten en adviseurs komen in aanmerking om voor VvLS-leden te werken. Belangen­behartigers die werken voor verzekeraars of die in verenigingen of andere verbanden met verzekeraars of hun advocaten samenwerken, zijn van samenwerking met de VvLS uitgesloten.